FINAL DE PROIECTErasmus+ KA210-SCH – Small-scale partnerships in school educationProject INCLUSION THROUGH GAMIFICATIONEuropean number: 2021-1-SK01-KA210-SCH-000032415

Proiectul Erasmus+ KA210-SCH, INCLUSION THROUGH GAMIFICATION, 2021-1-SK01-KA210-SCH-000032415, implementat de Grădinița P.P. ,,Mihai Eminescu” din Tg-Jiu a ajuns la ora bilanţului.
Partenerii grădiniței în acest proiect au fost următoarele şcoli şi instituţii: ȘCOALA PRIMARĂ PRIVATĂ, KOMENSKÉHO 2, KOŠICE (E10243574), Slovacia – Orașul Košice și YAVUZTURK İLKOKULU, Turcia – Regiunea İstanbul – Orașul İstanbul.

Obiectivele principale ale proiectului au fost: promovarea şi dezvoltarea competenţelor cheie din domeniul STEM/STEAM, promovarea unor noi metode de predare şi învăţare prin integrarea de activităţi STEM/STEAM folosind gamification, transformarea sălii de clasă/grupă într-un mediu prietenos și motivant pentru elevi și preșcolari, concentrându-se pe incluziune, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale, îmbunătăţirea competenţelor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea abilităţilor de cooperare eficientă, dezvoltarea competenţelor sociale şi culturale prin dialog intercultural, dezvoltarea creativităţii. Pentru realizarea acestora au fost realizate: activităţi transnaţionale de învăţare/predare/formare (LTTA), prezentări, workshop-uri, vizite de studiu, seminarii, webinari, conferință, întâlniri transnaţionale de proiect, întâlniri online profesori-profesori, elevi-elevi.


Echipa de proiect a creat activităţi motivante pentru învăţarea disciplinelor matematică și stiință folosind gamification, STEM/STEAM, limba engleză, jocuri digitale şi instrumente web. În cadrul activităţilor transnaţionale de învăţare/predare/formare (LTTA), organizate în România, Turcia, Slovacia au fost create resurse digitale pentru preşcolari şi elevi din ciclul primar. Acestea au fost deja testate în diverse instituţii (grădiniţe, şcoli), cu care au fost încheiate parteneriate locale. În implementarea activităţilor au fost respectate principiile incluziunii şi al accesibilităţii, metodele şi instrumentele de lucru fiind adaptate nevoilor de formare ale participantilor, în concordanţă cu obiectivele proiectului şi ţinând cont de contextul internaţional de desfăşurare.
Rezultatele proiectului s-au concretizat într-un ghid de resurse digitale create de elevi şi profesori (prezentări, animaţii, jocuri), care demonstrează competenţe STEM/STEAM, competenţe digitale – gamification şi de comunicare îmbunătăţite, un volum cu lucrările prezentate în cadrul conferinței internaționale ,,Învățare incluzivă bazată pe Joc” și workshopului internațional ,,Activități bazate pe joc și gamification în clasele (pre)primare”, proiectul etwinning INCLUSION THROUGH GAMIFICATION şi au fost diseminate în interiorul fiecărei organizaţii şi la nivel local/naţional prin intermediul reţelelor sociale, paginilor web ale organizaţiilor, articolelor în publicaţii online, cercurilor pedagogice, etc.
A fost o muncă de echipă, total dedicată şi implicată în desfăşurarea cu succes a activităţilor. Considerăm că proiectul a fost unul benefic pentru preșcolarii şi profesorii grădiniței, a crescut dimensiunea europeană a grădiniței, precum şi vizibilitatea instituţiei pe plan local, naţional şi internaţional, deschizând porţi spre noi proiecte.

Este ora bilanțului pentru proiectul Erasmus plus ”Improving STEM education across European schools” – 2020-1-UK01-KA201- 078810, desfășurat între 25 octombrie 2020 și 24 octombrie 2022. Ultima perioadă a fost una de reflecție asupra realizărilor proiectului, care nu sunt puține.


Programul activităților și produselor intelectuale planificate a fost gestionat ca parte a unui parteneriat strategic paneuropean, alcătuit din organizații experimentate în domeniile gamificării și formării educaționale multimedia cu utilizarea jocurilor serioase tridimensionale și dezvoltarea grupului și jocuri de predare la masă.

Începem prin prezentarea ultimei întâlniri transnaționale a proiectului, găzduite de școala noastră, între 13 și 14 octombrie, la care au participat coordonatorii de proiect din toate cele 6 țări ale proiectului: Irlanda, Belgia, Grecia, Italia, România și Turcia. Întâlnirea transnațională a avut ca scop evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor proiectului. De asemenea, am promovat proiectul cu ocazia #ErasmusDays2022, printr-o vizită la primăria orașului Caracal, unde am fost întâmpinați cu căldură.


Anterior acestei mobilități, proiectul a fost de asemenea promovat într-un eveniment de multiplicare de Ziua Educației, 5 octombrie, la care au participat în jur de 50 de profesori din zona Caracal și care s-a bucurat de prezența d-nei viceprimar Marina Samiee și a dnei Inspector de proiecte educaționale, Ștefania Mihuți.

Iată-le pe cele mai importante:


– Zece scenarii didactice STEM , dintre care două realizate de o echipă de profesori din școala noastră. Toate cele 10 scenarii sunt traduse în limba română și postate pe pagina proiectului https://improving-stem-education.eu/ro/materiale-didactice/


– 25 de cursuri online, grupate pe 9 teme STEM, dintre care 5 realizate de Cristina Nicolăiță, coordonatoarea proiectului pentru Școala „Gheorghe Magheru”. Toate cursurile au fost traduse în limba română și postate pe pagina proiectului https://improving-stem-education.eu/ro/zona-de-e-learning/ , cu legătură directă la pagina cursului MOOC, https://e-learning.improving-stem-education.eu/.


– 30 de sesiuni de mentorat pentru elevi, dintre care 6 realizate de mentori români care au răspuns apelului de proiect. Sesiunile au fost înregistrate și pot fi găsite tot pe pagina proiectului https://improving-stem-education.eu/ro/schema-de-mentorat/


– 10 profesori din școală au beneficiat de pregătire de specialitate în trei sesiuni, desfășurate în Grecia- noiembrie 2021, Belgia- aprilie 2022 și Irlanda- iunie 2022, în domenii ca: managementul clasei, motivarea elevilor, robotică și programare, printare 3D și tăiere cu laser.


A fost o muncă de echipă, total implicată în desfășurarea cu succes a activităților, care s-au dovedit destul de solicitante, dar pline de satisfacții! Ne-am bucurat să observăm interesul crescut, atât în rândul profesorilor, dar și al elevilor, pentru materiile STEM(Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), precum și o mai clară orientare a lor spre domenii de carieră legate de aceste materii.


Considerăm că proiectul a fost unul benefic pentru elevii și profesorii școlii, a crescut vizibilitatea școlii pe plan local, național și internațional, deschizând porți spre noi proiecte. Recomandăm tuturor școlilor să se alăture acțiunii Erasmus plus, este o șansă și o oportunitate deosebită! „Erasmus plus schimbă vieți, deschide minți!”


Conducerea Școlii „Gheorghe Magheru” Caracal

Accent In Gorj

Accent In Gorj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *