Mai, luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel național, a unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.


Economia socială reprezintă ansamblul activităților private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivități şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuția de lucrări.


Contribuind la dezvoltarea comunităților locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Diana Văduva, purtător de cuvânt AJOFM Gorj


La nivelul județului Gorj 51 persoane juridice dețin în prezent atestatul de întreprindere socială valabil, din care una are statut de întreprindere socială de inserție.

Diana Văduva, purtător de cuvânt AJOFM Gorj

Accent In Gorj

Accent In Gorj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *