Comunicat de presă finalizare implementare proiect

,,Reabilitare Școala Gimnazială “Constantin Săvoiu”, corpuri C1, C8, C9, construire sală sport și amfiteatru”

Data:  decembrie 2023

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgu Jiu

Obiectivul general al proiectului reprezintă: Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, crearea unor spații și facilități adecvate desfășurării activității educaționale va conduce la creșterea atractivității educației, ceea ce conduce la creșterea gradului de participare în învățământ, inclusiv prin reducerea părăsirii timpurii a școlii și creșterea numărului de participanți în învățământul obligatoriu contribuie la îndeplinirea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Reabilitarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Constantin Săvoiu, corpuri C1, C8, C9, construire sală de sport și amfiteatru.
  2. Reducerea părăsirii timpuri a școlii prin creșterea accesului, calității și atractivității educației în cadrul Școlii Gimnaziale Constantin Săvoiu din municipiul Târgu Jiu.

Contract de finanțare nr. 6648 / 12.02.2021

Valoare totală  proiect : 8.016.508,23 lei(inclusiv TVA)

Finanțare nerambursabila: 7.328.888,75 lei din care FEDR : 6.356.689,22 lei

Rezultatele proiectului:

  1. O infrastructură educaţională pt. învăţământ şcolar obligatoriu modernizată
  2. Număr total de participanţi care beneficiază de infrastructură modernizată – 1070

Impactul proiectului: Proiectul Reabilitare Școala Gimnazială “Constantin Săvoiu”, corpuri C1, C8, C9, construire sală sport și amfiteatru” are ca impact major ceșterea Gradului de cuprindere în învăţământul primar şi gimnazial și Capacitpșii infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin – şcolar

Data începerii şi finalizării proiectului : 01.03.2018 – 31.12.2023

Codul MySMIS: 123962

Accent In Gorj

Accent In Gorj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *