Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Roșia de Amaradia, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul


”Înființare sistem de canalizare în comuna Roșia de Amaradia” propus a fi amplasat în comuna Roșia de Amaradia, sat Roșia de Amaradia, judeţul Gorj.


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primar,
Cotojman Ion-Liviu

creme

creme

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *