D.S.V.S.A. – amenzi de 74.800 lei

Activitatea desfășurată de D.S.V.S.A. Gorj în perioada 17 – 30.06.2024

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi verificări în obiective supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate în localităţile Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Băleşti, Bâlteni, Bengeşti-Ciocadia, Berleşti, Bolboşi, Borăscu, Bumbești-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Crasna, Cruşeţ, Dragoteşti, Drăguţeşti, Hurezani, Godineşti, Leleşti, Licurici, Logreşti, Mătăsari, Motru, Muşeteşti, Novaci, Padeş, Peștișani, Plopşoru, Polovragi, Prigoria, Rânca, Roşia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Schela, Stănești, Târgu-Cărbunești, Târgu-Jiu, Teleşti, Tismana, Turcineşti şi Ţânţăreni, în domeniile alimentar și al sănătății și bunăstării animalelor.

În timpul controalelor efectuate au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, reprezentând două avertismente şi 11 amenzi în cuantum de 74.800 lei, unor operatori şi/sau persoane fizice din Berleşti, Borăscu, Dragoteşti, Licurici, Logreşti, Motru, Muşeteşti, Plopşoru, Târgu-Jiu şi Turcineşti, respectiv:

două avertismente scrise proprietarilor unor exploatații non-profesionale, pentru deținerea unor animale neidentificate prin crotaliere;

2 x 1.200 lei la 2 magazine alimentare, pentru depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare: în mod nesectorizat (legume în vecinătatea produselor de panificaţie) sau direct pe paviment (conserve, cartofi, băuturi alcoolice şi răcoritoare);

2 x 1.200 lei la 2 magazine alimentare, pentru manipularea unor produse alimentare fără a purta echipament de protecție sanitară şi fără a deține fișă de aptitudini;

10.000 lei la un fast-food, pentru încălcarea normelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind manipularea produselor alimentare (curățarea şi manipularea cartofilor în afara spațiului unității); păstrarea ustensilelor de curățenie în zona de prelucrare a produselor alimentare; persoana care manipula materiile prime nu deținea echipament de lucru; nu au fost prezentate documente care să ateste implementarea unui program de autocontrol pentru anu curent şi nici documente DDD;

2 x 10.000 lei unor medici de liberă practică împuterniciţi, pentru deficiențe în efectuarea acțiunilor sanitare-veterinare obligatorii de tuberculinare a bovinelor;

4 x 10.000 lei la o măcelărie, o pensiune turistică şi două magazine alimentare, pentru etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare: unele produse erau expuse spre comercializare însoțite de etichete deteriorate/ilizibile, care nu asigurau informarea completă a consumatorilor cu privire la elementele de identificare ale produsului; legumele şi fructele nu dețineau etichete de informare privind țara de proveniență.

Accent In Gorj

Accent In Gorj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *