A fost inaugurată staţia de la Polata!

Aparegio Gorj a inaugurat, astăzi, staţia de tratare a apei din Polata. În paralel cu lucrarea de la Polata, sunt în curs de finalizare lucrările de execuţie la staţiile de tratare a apei din Preajba şi Târgu-Cărbuneşti. Proiectul de aproape 19 milioane lei este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile de la bugetul de stat, din contribuția UAT Târgu-Jiu si UAT Târgu-Cărbunești și de către Aparegio Gorj SA. Investiţiile urmăresc ȋmbunătăţirea calităţii apei destinate consumului uman prin reducerea concentraţiei de amoniu.